Sådan handler du, rapporterer / svarer

1. Dine forpligtelser

2. Støttende ngo'er eller offentlige kontorer

3. Sådan møder du barnet og den unge person

   
   
   

1. Dine forpligtelser

Underretningspligt

Alle og især den professionelt uddannede person har pligt til at reagere og handle på de tegn og reaktioner, der vidner om utilfredshed og giver anledning til mistanke eller konkret viden om seksuelt misbrug. Der er også pligt til at reagere, hvis et barn udviser seksuelt overtrædende adfærd over for et andet barn. Som professionel er du forpligtet til at dokumentere dine observationer og formulere din bekymring og mistanke over for sociale tjenester.

 

Hvad skal man gøre?

  • Hvis du ved eller har mistanke om, at et barn er eller er blevet seksuelt overfaldet eller misbrugt, skal du informere din ledelse herom.
  • Du er ansvarlig for at følge op på, at de rette myndigheder, såsom børnebeskyttelsestjenester, er dannet, og senere politiet, hvis og når suspension ændres for at vide.

 

Du er altid ansvarlig for at gøre dig opmærksom på politikken for at forhindre og håndtere seksuelt misbrug på din arbejdsplads.

Graden af viden

Graden af bekymring, mistanke og viden vil have indflydelse på, hvordan man skal handle som professionel. Er dette et problem?

En følelse af at barnet er ulykkeligt. En bekymring for, om barnet kan blive misbrugt? I disse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en professionel, mere systematisk observation over en kortere periode, hvor bekymringen enten fjernes eller bekræftes.

Er der mistanke?

Barnet kan komme med udsagn eller vise tegn, der tyder på, at barnet bliver seksuelt misbrugt. Her skal lederen være involveret og i samarbejde beskrevet, hvad der konkret har ført til mistanken. Mistankens grad og indhold skal formuleres, og der skal udarbejdes en meddelelse til den kommunale administration.

Er dette konkret viden?

Barnet er kommet frem med direkte udsagn, misbrugeren har tilstået, eller der har været vidner til misbruget. Også her anbefales det, at den professionelle involverer sin leder, og på baggrund af den tilgængelige viden beskrives barnets konkrete udsagn og observationer foretaget af fagfolk. En meddelelse sendes til den kommunale administration. Hvis du mener, at der er et presserende behov for at beskytte barnet mod yderligere misbrug eller mulige sanktioner fra misbrugeren, kan det være nødvendigt at handle hurtigt. Oprindeligt kan du underrette administrationen telefonisk og straks derefter sende den skriftlige meddelelse.

Støttende NGO'er eller offentlige kontorer

Det er muligt at kontakte Danner samt at anmelde hvis man er pårørende eller selv er udsat for vold eller overgreb i hjemmet på: 33 33 00 47. 

 

 

 

Sådan møder du barnet og den unge person

Hvad kan få børn og unge til at tale om misbrug?

Netop fordi det kan være svært for børn og unge at fortælle om seksuelt misbrug, er det vigtigt, at fagfolk er opmærksomme på forhold, der kan fremme og støtte dem. En norsk undersøgelse, der ser på afsløringen af seksuelt misbrug fra børnenes perspektiv, viser blandt andet, at børn og unge er mere tilbøjelige til at fortælle, hvis de oplever, at der er mulighed for at fortælle, en intention om at fortælle og en forbindelse til hvad der tales om. Sandsynligheden for, at barnet rapporterer misbrug, er større, hvis alle tre aspekter er til stede.

Tre eksempler kan illustrere de tre aspekter:

En mulighed for at fortælle: En leder af en bolig oplevede, at en placeret pige gentagne gange tog initiativ til at fortælle om misbrug fra et familiemedlem. Imidlertid manglede pigen tilsyneladende roen for det. Lederen besluttede at tage en længere biltur med pigen. Her var der ingen forstyrrelser, de var alene, og der blev således skabt en mulighed for pigen til at fortælle om de overfald, der havde fundet sted i flere år.

En intention om at fortælle: Et placeret barn blev seksuelt misbrugt, da hun kom hjem til besøg i weekenden. Umiddelbart før en besøgsweekend fortalte pigen en underviser om misbruget. Pigen kunne ikke klare tanken om flere overfald, og hendes intention om at fortælle var at undgå at komme sammen og få hjælp til at stoppe overfaldene.

En forbindelse at fortælle: I en situation med deres fire år gamle plejebarn oplevede en plejefamilie, at et bad hjalp med at skabe forbindelse til det misbrug, barnet havde oplevet i badesituationer med faderen. Barnet fortalte her om det misbrug, han var udsat for.

Som professionel er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan du kan hjælpe med at fange og lette de forskellige situationer, hvor et barn eller en ung person oplever en mulighed, hensigt eller forbindelse til at fortælle om seksuelt misbrug.