Факти за сексуалното насилие и тормоз и често задавани въпроси(ЧЗВ)

1. Факти за сексуално насилие и тормоз

2 . ЧЗВ - Какво е сексуално насилие
3. ЧЗВ - Какво е изнасилване

1. Факти за сексуалното насилие и тормоз

Кратко въведение в наличните данни за сексуално насилие над деца в България и по света.

Изследванията дават и оценки за разпространението на сексуалното насилие.

Данните са налични за:

 • Деца, които получават подкрепа или са известни на службите поради сексуално насилие;
 • Възраст и пол на деца, които преживяват сексуално насилие и извършители на сексуално насилие.
 • Статистиката може да помогне на специалистите и организациите, за които работят, да вземат решения, основани на доказателства, относно сексуално насилие над деца.

 

Какво ни казват данните?

 • Около 1 на 10 деца вБългария са били подложени на сексуално насилие.
 • Идентифицирани са опасения и съмнени относно сексуалното насилие за над 1700 деца, които са обект на план за закрила на детето или в регистър за закрила на детето.
 • Над една трета от всички регистрирани от полицията сексуални престъпления са срещу деца.
 • Момичетата и по-големите деца са по-склонни да преживяват сексуално насилие.
 • По-голямата част от децата, които преживяват сексуално насилие, са били малтретирани от някой, когото са познавали.
 • 8% от 11-17-годишни съобщават, че са преживели сексуално насилие при контакт, както е определено от наказателния закон, в някакъв момент от детството си.
 • 5% от жени и 2.6% от мъже заявяват, че са преживели каквато и да е форма на сексуално насилие (включително неприлично излагане или нежелано докосване).
 • 4% от жени и 0.6% от мъже заявиха, че са преживели сексуално насилие чрез изнасилване или проникване (включително опити)
 • Тези цифри не включват сексуално насилие от връстници.

Често задавани въпроси относно сексуалното насилие

Преживяването на каквато и да е форма на сексуално насилие може да остави човек с много въпроси. В същото време приятелите и семейството може да не се чувстват подготвени да отговорят на тези въпроси или може сами да имат запитвания.

В този раздел разясняваме някои от често задаваните въпроси, свързани със сексуално насилие, които може да ви бъдат полезни, ако искате да научите повече за тези проблеми.

ЧЗВ - Какво е сексуално насилие

Сексуално насилие е всеки сексуален акт, който е нежелан и не е дадено съгласие, при което дадено лице е заплашено, принудено да се съобрази против волята си или не може да даде съгласие за дейността.

Дейността или поведението може да включва заплаха, използване на физическа сила, използване на принуда или манипулация за съгласие, причиняване на опиянение или неспособност на другия да даде съгласие (обикновено чрез употреба на наркотици или алкохол) или възползване от доброволна интоксикация.

Сексуалното насилие е форма на сексуално насилие и може да включва нежелано докосване без съгласие и/или орален, анален или вагинален полов акт, проникване с чужд предмет (т.е. пръсти, секс играчки и др.). Това може да бъде извършено от лице, познато от жертвата или от напълно непознат.

Какво е изнасилване?

Изнасилването е форма на сексуално насилие и се случва, когато е налице действителното проникване на жертвата през устата, анала или вагината без частични части или предмети.

Когато деянието е извършено умишлено, прониквайки във влагалището, ануса или устата на друго лице с пениса на извършителя, законът  го окачествява като изнасилване. Когато деянието се извършва с част от тялото на извършителя, а не чрез пениса или други чужди предмети, законът  го нарича сексуално насилие чрез проникване.