Ozaveščanje in preprečevanje spolne zlorabe

1. Nasvet za preprečevanje spolne zlorabe otrok

   
   

1. Nasvet za preprečevanje spolne zlorabe otrok 

Preprečevanje je najboljše orožje v boju proti spolnemu nasilju. V preventivnih aktivnostih morajo sodelovati vsi odrasli, ki vso sak dan v stiku z otroki in mladimi.

Več znanja in večja stopnja ozaveščenosti ne bo prispevala zgolj k lažjemu odkrivanju spolnih zlorab, temveč bo tudi potencialnim storilcem oteževala izvajanje teh dejanj.

Pri tem pa je pomembno ravnotežje. Starši in ostali, ki delajo z otroki znakov spolne zlorabe ne smejo vidijo povsod in ustvarjati razpoloženja, ki prispeva k nezaupanju. Kljub znanju s tega področja je težko vedeti, ali gre za znake nezadovoljstva, deviantnega vedenja ali za znake spolne zlorabe. Potrebno je biti previden, saj imajo lahko lažne obtožbe negativne posledice za vse vpletene.

Najboljši način za preprečevanje spolne zlorabe je ustvarjanje zaupljivega okolja med otroki. V takšnem okolju se namreč spolne zlorabe težko zgodijo.

 • Preživite čas z otroki in pokažite, da vas resnično zanimajo, njihov svet, njihove ideje in občutki. .
 • Ustvarite vzdušje, v katerem se boste lahko odkrito pogovarjali o vseh vrstah čustev.
 • Naučite otroke postavljati meje, v primerih, ko drugi počnejo nekaj, kar jim ni všeč. To velja tudi za telo. 
 • Pogovorite se z otroki o razliki med "dobrimi" in "slabimi" skrivnostmi.
 • Pokažite zanimanje in se pogovorite z otroki o današnjem svetu, o spletnih družabnih omrežjih in podobnih aplikacijah. Pogovorite se z njimi o dobrih in slabih stvareh, ki se lahko zgodijo na internetu.
 • Otroci, ki so žrtve spolnega nasilja lahko poiščejo pomoč pri raznih vladnih in nevladnih organizacijah.

 

Pri aktivnostih ozaveščanja o spolnih zlorabah je omembno nenehno sodelovanje z otroki, le tako bodo tovrstne akcije dosegle želene uspehe.

 1. Poskrbite, da bodo otroci in mladostniki poznali svoje osnovne človekove pravice - na primer Konvencijo o otrokovih pravicah.
 • Izročite jim kopijo konvencije o Otrokovih pravicah
 • Natisnite jo in jo pritrdite na vidno mesto
 • Občasno se z otroki pogovarjajte o njenem pomenu.

 

 1. Z namenom reševanja sprotnih težav ustvarite manjše delovne skupine otrok, ko bo težava rešena pripravile razstavo ali dogodek za ozaveščanje vseh drugih.

Ustvarite okolje, v katerem bo mogoče govoriti o spolni zlorabi, ne da bi bila prisotna tesnoba in strah.